Kdo jsme

ROXTON – je škola tance, která vznikla v roce 2003. Zakladatelkou, vedoucí a choreografkou taneční školy je Mgr. Roxoliana Sadirová (ROXY). ROXTON
působí v Praze a v Neratovicích. Někteří členi ROXTONu jsou zároveň žáky
tanečního oboru Základní umělecké školy Neratovice a také studenti
(a absolventi) Taneční konzervatoře hl. m. Prahy.

Ať už se Vám naše práce líbí pouze jako člověku, kterého zajímá tanec, nebo jako člověku, který by měl zájem o spolupráci, budeme velmi poctěni, pokud se přidáte na naše facebookové stránky, kde máte možnost být s námi více v kontaktu.

Obsah výuky je proměnlivý a lektoři ROXTONu k němu přistupují tvůrčím způsobem. Podle specializace pedagoga, fyzických předpokladů a schopností tanečníků se vytváří program tanečních akcí. Součástí tréninků jsou BATTLy (taneční souboje jednotlivců nebo skupin) a JAMy (improvizace) formou FREESTYLu (volný styl tanečníka). Taneční praxe zdokonaluje a prohlubuje osobitý projev každého mladého tanečníka v různých stylech.

ROXTON vzdělává:
MINI kategorie ve věku 5 – 8 let
DĚTI kategorie ve věku 9 – 11 let
JUNIOŘI kategorie     ve věku 12 – 15 let
HLAVNÍ kategorie  ve věku 16 – a více